SVC:s hemsida är under uppdatering, omarbetning och kanske till och med förbättring.
Mycket lite av det gamla materialet har tagits bort, däremot kommer det att bli kompletterat med lite nytt. Stackars Jan som lovade att hjälpa till var inte medveten om att sidan var skriven i php-kod och han hade bara program som hanterar den enklare html-koden. Istället för att skaffa nya program och ägna tid åt att lära sig dessa valde han att kopiera över det gamla materialet till html-sidor.

Vi började alltså med att konvertera det tidigare innehållet som nu kanske bara ser lite annorlunda ut, men sedan skall vi försöka komplettera med nytt innehåll. Gå gärna in på sidan lite då och då och kolla vad som är nytt. Större nyheter kommer att listas i rutan "Aktuellt" på startsidan.

På förstasidan kommer det att vara två bilder som byts ut varje månad, Månadens Bild och Månadens Vincent. Skicka gärna in bilder som kan vara dreglingsbefrämjande.

Tanken är att den tidigare sidan med annonser "Köp & Sälj" skall göras om till en medlemssida med mer innehåll förbehållet de som betalar vår medlemsavgift. Lösenordsrutinen i php-kod kan inte enkelt kopieras över till html-kod utan måste göras om helt. Dessutom måste vi fundera färdigt på hur denna medlemssida skall se ut. Räkna därför med att annonssidan kommer att saknas ett tag.

Innan allt är färdigt kan det finnas vissa undersidor och länkar som inte fungerar och vi väntar med att översätta till engelska innan det mesta på svenska är klart.

This website is under reconstruction. Most of the text will later be translated into english (or something like that....), but we will first have all swedish pages finished before we start doing that. So be patient and return later.